niedziela, 23 czerwca 2013

Święto Granitu Strzegomskiego i GRAnitowa GRA

plakat GRAnitowa GRA pion 2

Gra polegała na wykonaniu zadań przygotowanych na 21 punktach kontrolnych. Motywami wiążącymi większość zadań były kamień i sztuka. Za rozwiązanie zadań uczestnik otrzymywał potwierdzenia w postaci pieczątek, które zbierał na specjalnej karcie gry. Punkty kontrolne przygotowane były przez instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe wspierające grę. Autorami zadań byli organizatorzy gry lub były one opracowane przez opiekunów poszczególnych punktów kontrolnych. Jeden z punktów miał charakter mobilny, należało udać się na 45 minutową wycieczkę autokarem (tzw. "kamieniobusem") aby zwiedzić kamieniołom Grabina Śląska w firmie Grabinex. Zebrane pieczątki uczestnik miał prawo wymienić na nagrody w prowadzonym przez Fundację "Bazalt" biurze gry.  Wartość nagrody uzależniona była od ilości zebranych pieczątek. 

sobota, 22 września 2012

Studenci w kamieniołomie

alt

Uczestnicy Letniej Szkoły Projektowania w Kamieniu zwiedzali w sobotę 22.09. kamieniołom Barcz II. Mieli możliwość spoglądania z wysokości kilkudziesięciometrowej ściany skalnej na maszyny pracujące na dnie wyrobiska, zobaczyli pokaz ręcznego podziału kilkutonowego bloku granitu. Po przerwie na gorącą czekoladę, studenci zwiedzali zakład obróbki kamienia należący do firmy GRANEX. Zobaczyli m.in. maszyny sterowane cyfrowo wycinające dowolnie zaprogramowany kształt oraz piłę tarczową o średnicy 3 metrów. Najciekawsza była jednak próba samodzielnego zmierzenia się z obróbką ręczną czyli najcięższym sposobem pracy kamieniarza.

poniedziałek, 17 września 2012

II EKO-Gra terenowa 2012

ekogra2012

17. września 2012 odbyła się II EKO-GRA TERENOWA dla dzieci ze strzegomskich szkół podstawowych.

 W tym roku na miejsce startu wybrano dziedziniec CAS "KARMEL". Jeszcze przed rozpoczęcięm zabawy uczestnicy mieli za zadanie opracować nazwę zespołu i wpisać ją w karcie zgłoszeniowej. Nagrodzono nazwy najciekawsze, najbardziej unikatowe i kojarzące się z tematem przewodnim tegorocznej edycji - odpadami. Czyli pierwsze punkty można było otrzymać już na starcie!! Tegoroczna gra rozgrywana była w śródmieściu Strzegomia a tradycyjny finał z kiełbaskami odbył się w OSiR przy ul. Mickiewicza.

 

sobota, 25 sierpnia 2012

VII Kaczawskie Warsztaty Artystyczne

VIIkwa plakat

25. sierpnia 2012 roku odbyły się w Dobkowie VII Kaczawskie Warsztaty Artystyczne. Szczególnie serdecznie zapraszano rodziny z dziećmi, ale dorośli również nie mogli się nudzić. 

Tym razem zorganizowano warsztaty :

lepienia z gliny,                                                         wyklejania granitowej mozaiki,                                 malowania cynowych żołnierzyków,                           grawerowania szkła,                                                   szydełkowania i haftu,                                       bibułkarskie,                                                             malowania kamieni dla maluszków.

 

 

Warsztatom towarzyszyły:

wybuchy wulkanu, który "ożywał" co godzinę, wystawy w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, mini zoo, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, przedstawienia iluzjonisty, występy zespołów muzycznych z Polski i Czech (w rytmach folk, rock, regee, muzyki klezmerskiej), zabawa taneczna.

Fundacja "Bazalt" poprowadziła warsztaty mozaikarskie.

środa, 20 czerwca 2012

Święto Granitu Strzegomskiego 2012 za nami

wulkan Andrzej Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoiska w czasie ŚGS. Przygotowane przez nas atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz licznych gości z całego Dolnego Śląska. Pod dachami naszych namiotów można było poradzić się architekta krajobrazu w sprawie urządzenia ogrodu lub zagospodarowania działki, kupić koszulkę z granitowym sercem albo kamienną biżuterię. 

kraina wulkanow 012

Jak zawsze chętnie układano kamienne mozaiki i to zarówno w ramach warsztatów, konkursu a także happeningu polegającego na tworzeniu Granitowego Serca Polski. 

Wiele emocji wzbudzał "wybuchający" co godzinę wulkan czyli pokaz przygotowany wspólnie z Krainą Wygasłych Wulkanów i Stowarzyszeniem Dobków. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne Święto będzie jeszcze ciekawsze i zgromadzi na Rynku dużo więcej wystawców z branży kamieniarskiej i dziedzin pokrewnych.

 

Bardzo ciekawe galerie znajdziedzie Państwo pod tymi linkami:

Galeria 1

Galeria 2

piątek, 11 listopada 2011

Uroczystość wręczenia nagród

targi 2011 5 20140117 1827385006Uroczystość wręczenia nagród na targach Kamień-Stone 2011 w Poznaniu

11. listopada, podczas Międzynarodowych Targów Branży Kamieniarskiej KAMIEŃ-STONE 2011 w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w organizowanym przez Fundację "Bazalt, "GRANEX" oraz Instytut Architektury Krajobrazu UP we Wrocławiu, "Konkursie na koncepcję projektową zagospodarowania terenu dawnego Kamieniołomu Bazalt w Strzegomiu". Po odbiór nagród przyjechali przedstawiciele wszystkich zespołów projektowych, którzy reprezentowali uczelnie z różnych regionów Polski m.in. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Lubelską, Szczecińską, Politechnikę Wrocławską. 

Uroczystość wręczenia nagród stała się równiez okazją do zorganizowania wspólnie z czasopismem branżowym "Nowy Kamieniarz" cyklu wykładów pt. "Kamień w architekturze krajobrazu". Wykłady wygłosili: 

  • dr inż. Anna Podolska – „Kamień – naturalne tworzywo w krajobrazie”,

  • dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak i dr inż. Bartosz Jawecki – „Nieczynne kamieniołomy w krajobrazie”,

  • dr Paweł Zagożdżon, Politechnika Wrocławska - „Kamień w mieście”,

  • dr inż. arch. Jacek Burdziński – „Praktyczne wykorzystanie kamienia w ogrodach i parkach”. 

 

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy a prelegentom i słuchaczom dziękujemy za przybycie.

Galeria

piątek, 21 października 2011

Seminarium

plakat2a1

W dniu 21 października br. w auli Zespołu Szkół w Strzegomiu odbyło się, organizowane przez Fundację "Bazalt", seminarium: "Minimalizacja wpływu procesów wydobycia oraz obróbki kamienia na stan środowiska przyrodniczego i jakość życia mieszkańców". Na seminarium, współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przybyło ponad 100 osób: mieszkańców, radnych gminy Strzegom, przedsiębiorców branży kamieniarskiej oraz przedstawicieli nauki. Po przywitaniu gości przez gospodarza obiektu - dyrektora Sławomira Dudzińskiego i prezesa Fundacji "Bazalt" - Krzysztofa Skolaka, zgromadzeni wysłuchali sześciu prelekcji. Pierwszy zabrał głos strzegomski przedsiębiorca dr inż. Bogusław Solima, który scharakteryzował znaczenie zasobów naturalnych naszej gminy. Następnie dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omówiła zasady zrównoważonego rozwoju i odniosła je do sposobów gospodarowania w gminie Strzegom. Współczesne metody wydobycia zasobów skalnych przybliżył Zbigniew Hernik.

Po przerwie kawowej, w trakcie której doszło do ożywionej dyskusji na temat pierwszych wystąpień, atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca. Dr inż. Bartosz Jawecki z Instytutu Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił wpływ kamieniołomów oraz zakładów obróbki kamienia na środowisko i poziom życia mieszkańców a prof. Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej opisał sposoby minimalizacji tego wpływu. Jednym ze sposobów na minimalizację jest stosowanie nasadzeń, które dokładnie omówiła architekt krajobrazu Anna Popów - Nowicka.Ostatnim punktem seminarium była niezwykle ożywiona dyskusja. Poruszono w niej zagadnienia związane z wykorzystywanymi technologiami i odpadami w nich powstającymi, problem transportu urobku, a także zagadnienia związane ze stosowaniem i przestrzeganiem prawa. Na większość pytań prelegenci udzielili szczegółowych odpowiedzi, zaś kwestie wymagające opracowania i realizowania długoterminowej polityki (transport, nasadzenia roślinne czy planowanie rekultywacji) będą tematami kolejnych spotkań.

Galeria

kamera mała 

Relacja Filmowa

wtorek, 20 września 2011

I Letnia Szkoła Projektowania w Kamieniu 2011

plakat LSPWK mn

Organizatorzy i uczestnicy

W dniach 17-20.09.2011 roku odbyła się w Strzegomiu, I Letnia Szkoła Projektowania w Kamieniu. Organizatorami byli Fundacja „Bazalt”, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz firma GRANEX. Uczestnikami byli młodzi absolwenci oraz studenci kierunków architektura  i architektura krajobrazu.

Głównymi celami szkoły były:

zwiększenie udziału kamienia naturalnego jako tworzywa w projektowaniu przestrzeni publicznych i prywatnych

poprawa jakości projektów pod kątem możliwości wykonania oraz stosowania różnorodnych rozwiązań

 

Dużą wartością Szkoły z punktu widzenia uczestników było poprowadzenie jej przez doświadczonych przedstawicieli branży kamieniarskiej oraz projektantów architektury krajobrazu. W trakcie trwania Szkoły przyszli projektanci mieli możliwość zapoznania się z możliwościami oraz technikami wydobycia i obróbki kamienia naturalnego, wysłuchali wykładu profesora Lorenca pt.: „Kamień dolnośląski” oraz zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w realizacjach firmy Granex. Tematami projektowymi były: dziedziniec dawnego klasztoru karmelitów oraz wewnętrzne podwórko PSP 2. Dla obu przestrzeni publicznych uczestnicy zaprojektowali elementy małej architektury (ławki, grill, donice, kwietniki, projekt posadzki, i wiele innych) wykonanej z kamienia naturalnego. Wszystkie propozycje były konsultowane w zakresie możliwości wykonania oraz racjonalności ekonomicznej projektów przez pana Bogusława Skolaka. Końcowe efekty pracy uczestników były zaprezentowane w sali seminaryjnej CAS KARMEL a prace oglądnęli m.in. pan Burmistrz Zbigniew Suchyta, pani Dyrektor PSP 2 Elżbieta Smyk, pani Dyrektor CAS KARMEL Bożena Bojanowska-Czuk.

Nasz Facebook
YouTobe