Barbórka w przedszkolu 2012

Wizyta Górnika-Skalnika i Skarbka w strzegomskim Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka z okazji Święta Górnika 2012 roku. 

Nasz Facebook
YouTobe