Sympozjum Rzeźby w Granicie 2014

Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie 2014. Szósta edycja jednej z największych w tej części Europy imprez rzeźbiarskich. GRANEX i Fundacja "Bazalt" miały przyjemność gościć na terenie kamieniołomu pięcioro rzeźbiarzy: Marię Seborovą, Grażynę Jaskierską-Albrzykowską, Adama Wyspiańskiego, Martina Kuchařa i Zbigniewa Frączkiewicza. W albumie prezentujemy także zdjęcia pozostałych rzeźbiarzy i ich dzieł czyli: prof. Andrzeja Szarka, prof. Jerzego Fobera i Grzegorza Niemyjskiego.

Start 1  2 Ostatnie
Nasz Facebook
YouTobe